Medyum Olmak

Ruhani dünyayla irtibatı olan, ruhlar arasında aracılık yapabilen, bilinmeyen kapalı kapılar ardındaki yapılan plan ve oyunların haberini alabilen ve yorumlama kabiliyetine sahip olan, görünmeyen ve görünen dünya arasında aracılık yapan kişilerin genel adıdır.

Cenab-ı Allah insanı kendi suretinde yarattığını haber verir. Bu anlamda Allah ile insan et ile tırnak veya can ile ten gibidir. Allah insanı kendi sıfatları ve akıl ile donatmış , kendi zatından can vermiştir.

” Ey akıl sahipleri! Hiç akıl etmez misiniz? Kur’an-ı Kerim’den ancak akıl sahipleri ve ihlaslılar faydalanır. ”

Bu ayette belirtildiği üzere , insanoğluna ne kadar büyük değer vermiş ve onların kalplerine sonsuz , engin ilmini hıfs etmiş.

Bu anlamda insan kendini bilirse , Allah’ın halifesi ve Allah’ın kulu Hz. Peygamber’imizin ümmeti olduğunu dini çerçeve içerisinde anlaması gerekir. Bu ariflik makamına gelen bir insanın medyumluk yapması, insanlara doğru bilgi vermesi önemlidir. Medyum aracı ve danışmandır.

Şifa elbette ki Cenab-ı Hak’tandır.

Bu gibi insanların medyum olması bana göre faydalıdır.

Medyum Olmak