Cinler Alemi

Cin mana olarak gizlilik, görünmeyen gibi varlıklar anlamına gelir. Aynı insanlar gibi hesaba tabi olan ve bir yaşantıları olan enerjisel varlıklardır. En büyük özellikleri hızlarıdır. Evlenirler, çocuk sahibi olurlar, ölürler. Dağ eteklerinde, dağlarda, su kıyılarında, çöllerde, mezarlıklarda yaşayabilirler.

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak bir ayetinde ” insi ve cinsi bana ibadet etsin diye yarattım ” der.

Cinler iki kısımdır ; ‘ulvi’ ve ‘sulvi’ diye adlandırılır Yani biri rahmani , diğeri şeytani anlamındadır.

Kur’an , cinlerin atasının Cann isminde bir varlık olduğunu haber verir.

Cann’ ın da yalın bir ateşte yaratıldığını Rahman Suresi Ayet 15’ten öğreniyoruz.

Cinler , hacmi ve kütlesi olmayan , bu alemde bir başka boyutta bulunan varlıklardır. İnsanoğlu çoğu zaman merak etmiş ve bilinç altında bu gizli varlıkları düşünmüştür.

Muhittin Arabi Hazretleri bir kitabında ; ” Cinleri kim öğrenmek isterse bir Melami Efendisinden dinlesin ” der.

Biz yine de gerekli bilgileri Kur’an-ı Kerim’den öğrenebiliriz. Anlayamadığımız konuları aydınlara , bilginlere sormalıyız. Bir hadiste de Hz. Peygamber Efendimiz ; ” İlmin yarısı sormaktır. ” der.

Cinler alemi konusunu fazla uzatmak ve aklınızı karıştırmak istememekle birlikte, kısa bir özet sunmayı uygun buldum.

Cinler Alemi